Esimene hea tahte leping koostööpartneritega

Reedel, 28. aprillil saime Narva Kunstiresidentuuris kokku kultuuripartneritega, et kinnitada vastastikust tahet pakkuda koostöiselt NERGi noortele mitmekesiseid arenguvõimalusi.

Hea tahte lepingu allkirjastamisele eelnes arutelu, mille sisuks oli üksteise ootuste ja koostöö valmisoleku väljendamine. Sisuka arutelu käigus ilmnes kõigi partnerite ühine soov äratada ja hoida noortes huvi kunsti- ja kultuurivaldkonna vastu, pakkuda inspireerivaid võimalusi kogeda ja ise luua muusika, kunsti ja visuaalkultuuri väljendusvahendeid, siduda kunsti- ja kultuurivaldkonna õpe koolivälise elu ja kodulähedase loomekeskkonnaga, innustada noori kaasa lööma loomemajanduses ja pakkuda võimalusi vabatahtlikuks tegevuseks ning kogukonnapraktikaks.

Hea tahte lepingu allkirjastamisega lubasid kõik osapooled teha omavahelist koostööd Narva Eesti Riigigümnaasiumi õpilaste õpikeskkonna loomisel ja õppevõimaluste mitmekesistamisel. Täpsemad tegevused sünnivad kooli õppekava ja õppekorralduse loomeprotsessis.

Hea tahte lepingu allkirjastasid  Narva Eesti Riigigümnaasiumi, Ida-Viru Loomeklastri, Narva Vaba Lava, Narva Muuseumi, Narva Kunstiresidentuuri, Narva Keskraamatukogu,  Narva Linnavalitsuse, Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja ja Narva Gate OÜ esindajad.

Sisukat koosloomet meile!

#meiemuudamegimaailma