Õpilase toetamine

Meie jaoks on oluline iga õppija heaolu, mis on oluline eeldus õnnestunud õppimiseks. Õpilase nõustamise eesmärk on õppimise ja õppija üldpädevuste arengu ning karjäärivalikute toetamine.

 

Õpilast nõustavad ja toetavad:

 • MENTOR ja MENTORGRUPP – kohanemine, märkamine, eneseusu, motivatsiooni ja vastutustunde suurendamine;
 • AINEÕPETAJA– oma ainevaldkonnaga seotud küsimustes;
 • ÕPPENÕUSTAJA- õppimist mõjutavate asjaoludega seoses (tervis, suhted, eluolu), karjääriinfoga seotud küsimustes;
 • KOGUKONNAJUHT– tunnivälistes tegevustes (huvitegevus, õpilasesindus, kooli sündmused ja projektid);
 • ÕPPEJUHT- õppetöö kavandamisega seotud küsimustes;
 • ÕPPEKORRALDUSJUHT– õppekorraldusega seonduvates küsimustes;
 • KOOLIJUHT – jõudumööda kõigis teemades.

 

Pöördu julgesti õppenõustaja poole, kui:

 • vajad tuge koolieluga kohanemisel;
 • Sul on raskusi suhtlemisel mõne koolikaaslasega või õpetajaga;
 • soovid infot vaimse tervisega seotud teemadel;
 • Sul on küsimusi seoses mentorluse või õppekorraldusega;
 • vajad abi ja nõu õppekavas valikute tegemisel ja eesmärkide seadmisel;
 • Sa soovid arutada tuleviku valikutega seotud küsimusi ja mõtiskleda karjäärivõimalustest.

Meie õppenõustaja Julia Kantemirova on veendunud, et lahendus leidub ka kõige keerulisemale olukorrale.

Kui soovid Juliaga individuaalselt vestelda, siis anna sellest märku kas e-kirjaga () või astu lihtsalt tema kabinetist läbi, et vestluseks aeg kokku leppida.

Julia lubab, et ta:

 • kuulab;
 • toetab;
 • julgustab;
 • on aus;
 • jagab enda teadmisi ja kogemusi;
 • ilma nõusolekuta ei jaga räägitut teistega.

Õppenõustaja teeb koostööd õpetajate, lapsevanemate, mentorite ja kooli juhtkonnaga.