Õpilasuurimus-ja praktiline töö

Õpilasuurimus- ja praktiline töö

Gümnaasiumi lõpetamise kohustuslikuks tingimuseks on õpilasuurimuse või praktilise töö (edaspidi UPT) sooritamine.

UPT eesmärgiks on toetada õpilasel teaduspõhise maailmapildi kujunemist, arendada tema teadusliku uurimismeetodi rakendamise oskusi, üldpädevusi ning 21. sajandi oskusi.

Meie gümnaasiumis sooritavad õpilased UPT gümnaasiumi teisel õppeaastal ehk G2 aastal.

Õpilasuurimuse ja praktilise töö korralduse üldised põhimõtted  on kirjeldatud kooli õppekavas, UPT koostamise juhendi ja ajakava leiad SIIT

 

Aeg Tegevus Õpilase roll Juhendaja roll
September Õpilased sõnastavad UPT teema, valivad juhendaja, lepitakse isekeskis kokku ajakava ning töökorraldus Valida lähtuvalt oma huvidest UPT teema ning leida juhendaja, vajadusel kasutada selleks koordinaatori abi. Potentsiaalsed juhendajad annavad endast teada UPT koordinaatorile.
Oktoober-november UPT koostamine (töö infoallikatega, hüpoteesi sõnastamine, praktilise töö algetappide viimistlemine). UPT vahe-eesmärkide seadmine koostöös juhendajaga, esimeste tööetappide vormistamine. Lepib kokku õpilasega UPT vaheetapid. Jälgib, et õpilane on alustanud UPT koostamisega ning tegutseb aktiivselt vaheetappide saavutamise nimel.
Jaanuar – aprill UPT koostamine ja viimistlemine UPT koostamine ja viimistlemine, aktiivne roll juhendajaga suhtlemisel. Toetab ja nõustab õpilast tema tööprotsessis, vajadusel analüüsib tõrkeid UPT tähtaegadest kinnipidamisel.
Veebruari AHHAA-nädal Vaheseminar Õpilane tutvustab töö hetkeseisu ning annab hinnangu töö tähtajaks valmimisele . Toetab ja nõustab õpilast.
Aprill Töö lõpuviimistlus, tööde üleslaadimine Stuudiumisse, retsensentide leidmine Õpilane teeb UPT viimaseid lõpuviimistlusi ning esitab valmis töö retsensendile Toetab ja nõustab õpilast.
Mai esimene pool Retsensioonide valmimine Jälgib, et retsensioon valmiks õigeaegselt Vajadusel suhtleb retsensendiga, toetab ja nõustab õpilast kaitsmiseks ette valmistumisel.
Mai AHHAA-nädal Tööde kaitsmine Koostab kaitsmiseks esitluse ning kaitseb oma õpilasuurimust või praktilist tööd kaitsmiskomisjoni ees Nõustab ja toetab õpilast
September Vajadusel tööde järelkaitsmised (G3 astmes)