Kooli lugu ja eripära

Meie lugu

Narva Eesti Gümnaasium on uus kool, kus pakume gümnaasiumihariduse omandamise võimalust eestikeelses ja õppija personaalset arengut toetavas keskkonnas.  Õppetööga alustame 1. septembril 2023. aastal. Gümnaasiumis jagub õppekohti 250 noorele.

Meie koolihoone kerkib Narva vanalinnas Hariduse tänaval, asukohas, kus varem tegutses Narva Eesti Gümnaasium. Koolihoonet jagame Narva Eesti Põhikooliga, mis võrreldes teiste riigigümnaasiumidega teeb füüsilise õpikeskkonna mitmekesisemaks ja võimalusterohkeks.   

Et pakkuda õpilastele õpingutes valikuterohkust ja mitmekesiseid õpikogemusi, teeme koostööd kõigi riigigümnaasiumidega ja Ida-Virumaal tegutsevate haridus-, kultuuri- ja loomeasutustega. 

Missioon

Oleme eestikeelse ja mitmekultuurilise Narva arengut toetav kool, kus igal õppijal on võimalik saada kvaliteetne ja oma valikutel põhinev gümnaasiumiharidus.

Visioon

Oleme rõõmsameelne, vastutustundlik, arengut toetav ja maailma muutev koolipere.

 

Visiooni elluviimiseks:

  • loome väärtusruumi, mis toetab demokraatlikke väärtusi oluliseks pidavate ja kriitiliselt mõtlevate noorte kasvamist;
  • toetame noorte algatusvõimet;
  • tähtsustame noorte füüsilist ja vaimset arengut ning tasakaalu.

Väärtused

JULGUS näitab tahtmist tegutseda, hoolimata võimalikest raskustest, on tõukejõuks astuda esimene samm. Julgusega kaasneb vastutustundlikkus. Julguse avaldumiseks loome katsetamist ja vigadest õppimist soosiva turvalise keskkonna, õpime toime tulema ebaõnnestumistega.  

HOOLIVUS annab heaolutunde. Märkamise, üksteise erinevuste sallimise ja nendega arvestamisega, abikäe ulatamisega loome usaldusväärse ja turvalise tunde, mis on eelduseks positiivse minapildi kujunemisel ja motivatsiooni hoidmisel.

KOOSLOOME on koostöö ja loomine üheskoos. Koosloomes oleme lahendustele orienteeritud, arendame koostöö- ja suhtlemisoskusi, väärtustame erinevaid arvamusi, õpime üksteiselt.

EESTIMEELSUS on Eesti riigiidentiteedi kujunemise eeldus. Hoiame eesti keelt, väärtustame eesti kultuuri. Isikliku eeskuju ja kooli traditsioonide toel kujundame Eesti riigile lojaalseid kodanikke.

 

Visuaalid ja sümboolika

Haridus on elukestev teekond. Teekond, mis liidab kõiki, kes sellel astuvad.

Narva Eesti Gümnaasiumi visuaalne identiteet on ühtaegu teekond ühes oma loomulike kurvide ja käänakutega, mis viib meid homsesse, ja lint, mis põimib kokku palju erinevaid radu. See on katkematu joon, mis ühendab aegade jooksul kindlaks saanud traditsioonid tänase maailma pideva muutumisega, ühendab keeled ja kultuurid ning ajaloolise koolihoone uue ja kaasaegsega. Ja mis kõige olulisem – ühendab Narva Eesti Gümnaasiumi kogukonda.

Meie visuaalne identiteet sündis koostöös disaini- ja kommunikatsiooniagentuuriga AD Angels.

CVIga saad tutvuda SIIN