Huvitegevus

Huviringid toimuvad iganädalaselt pärast tunde kokkuleppel ringijuhendajaga. Huviringis osalemist saab arvestada valikkursusena. Samuti saab valmivaid loomingulisi töid tingimuste täitmisel arvestada gümnaasiumi praktilise tööna.

Koolibänd

Kui oskad hästi laulda või mängid mõnda pilli, kirjutada laulusõnu või muusikat, soovid luua koos teistega head muusikat, Sul on kogemusi helitehnikaga, oled oodatud koolibändi! Koolibändiga saame esineda erinevatel kooli üritustel aga osa võtta ka koolibändide festivalidest ja konkurssidest.  

 

Koorilaul

Hoiame au sees ja elavana eesti koorilaulu traditsiooni. Tule ja naudi koos kaaslastega ühislaulimist, mis on meeleolukas vaheldus vaimset pingutust nõudavale koolipäevale. Lisaks saad arendada oma muusikalisi ja vokaalseid võimeid ühe- ja mitmehäälsel laulmisel, saad osa erinevate kontsertkavade ettevalmistususest, esineda erinevatel kooli ja koolivälistel, maakondlikel , üle-eestilistel konkurssidel. 

Soolo- ja ansamblilaul

See on võimalus ise muusikat teha ja edendada oma lauluoskust. Põhiline on tunda rõõmu muusikast ja kõige rohkem saab seda ise aktiivselt osaledes. Rokkarid ütlevad, et muusika on parim antidepressant. Nii et ka vaimse tervise aspekt on väga oluline.  

Olenevalt õpilase soovist ja osalejate arvust, saame tegelda kas soolo- või ansamblirepertuaariga. Oodatud on kõik muusikahuvilised noored, kes tahavad end proovile panna. 

Rahvatants

Rahvatants on mõeldud tantsuhuvilistele õpilastele, kes soovivad õppida eesti rahvatantsu. Lisaks saad arendada oma igapäevaseid sotsiaalseid oskusi (esinemisjulgus, meeskonnas töötamine) kui ka kehalist osavust (koordinatsioon, vastupidavus, jõud, rütmitunne). Tegeledes rahvatantsuga saad esineda erinevatel koolisisestel- ja välistel sündmustel, osaleda riigigümnaasiumide rahvatantsufestivalil või isegi laulu-ja tantsupeol. 

Joonistamine ja maalimine

Maalimise ja joonistamise huviring sobib nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Algaja saab areneda endale vajaminevas tempos ning edasijõudnu saab süvenenult pühenduda loomingusse. Kursuse tegelikud vajadused selgitame välja kohtudes ja vesteldes: millises tempos ja suunas liigume, millised töövahendid tahame valida, mis on eesmärgid, kas oleme huvitatud ühisest näitusest jne.  

Koolimeedia toimetus

Koolimeedia toimetus annab välja koolilehte, kajastab sündmusi kooli veebilehel, sisustab sotsiaalmeediakanaleid. Toimetus vajab fotograafe, videolugude ja intervjuude tegijaid, sotsiaalmeedia haldajaid, küljendajaid, lugude kirjutajaid, keeletoimetajaid. 

Toimetuses tegutsedes saad hea kogemuse kommunikatsiooni valdkonnas, teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi audio-visuaalmeedia alal. Õpid tegema taskuhäälinguid ehk podcaste, raadiosaateid, telesaateid (uudistesaade, kultuurisündmuse tutvustus, portreesaade jms), sotsiaalmeedia postitusi, looma YouTube´i kanali ja üles laadima videoid. loome kooli podcasti.  

Koolimeedia tiimis on võimalik haarata erinevaid rolle, keskendudes just oma tugevamale küljele, see on suurepärane võimalus arendada eestikeelset suulist ja kirjalikku väljendusoskust.  Toimetuses tegutsemine annab võimaluse kajastada oma kooliaega, osutada murekohtadele, pakkuda lahendusi, teha oma hääl kuuldavaks. 

Vanast uus – taaskasutuse meistriklass

Huviringis saad oma kätega meisterdada (kas üksi või grupis) ja elu sisse puhuda nukralt seisma jäänud asjadele. Tule ja taasta vanast uus, disaini ainulaadne ja isikupärane rõivaese, värskenda mõni mööblitükk või muuda kasutuskõlblikuks erinevad tootmis- ja argielu jäägid, luues näiteks Gaudi stiilis mosaiike. Vanade asjade ümbertegemine annab võimaluse proovile panna disainioskused ja luua midagi ainulaadset, see on loominguline väljakutse. Vanade asjade uuesti kasutamise ja taaskasutamisega vähendad oma ökoloogilist jalajälge ja toetad jätkusuutlikku eluviisi.  

Maastikud läbi kaamerasilma

See on võimalus liikuda ja tegutseda palju looduses (ka linnalooduses) ja avastada maastike (ka linnamaastiku) mitmekesisust ning jäädvustada seda fotokaamera või mobiiltelefoni abil.   

Saad matkata erinevatesse piirkondadesse (vastavalt võimalustele ja ilmastikuoludele). Matkal õpid jäädvustama loodust ja objekte läbi kaamerasilma ning hiljem tehtud fotosid analüüsima. Huviringis jagatakse nii matka- kui fototarkusi ja õpitakse märkama maastiku muutusi aasta vältel. Lisaks lood interaktiivse fotoalbumi.  

Malering

Male on strateegiline mäng, mis nõuab sügavat mõtlemist. Male arendab loogilist mõtlemist, pakub erinevaid olukordi ja probleeme, mida tuleb lahendada, nõuab keskendumist ja kannatlikkust, on hea ajutreening. Maleringi on oodatud nii algajad kui ka edasijõudnud malehuvilised.  

Tule ja sukeldu mõttemängu maailma!