Meie partnerid

Narva Eesti Riigigümnaasium on kool, mille visioon on toetada eestikeelse ja mitmekultuurilise Narva arengut. Meie õpilased on narvakad, kes ehitavad üles tuleviku Narva.

Just seeõttu on partnerid meile olulised – me ei saa ega taha liikuda oma eesmärkide poole kohalikku kogukonda kaasamata. Teisalt on just kohalikud tööandjad, ettevõtjad, haridus- ja julgeolekuteemade eestvedajad, kultuuriinimesed need, kes saavad pakkuda meie õpilastele õpikeskkonna avardamist klassiruumist väljapoole. On see siis praktika või töövarjutamine, mitmekesised valikained või külalisloengud, teave põnevate ja sisukate töökohtade kohta või võimalused vabatahtlikuna kogukonna heaks tegutsemiseks – just partnerid on need, kellega saame need võimalused noortele luua.

Kevadel-suvel 2023, kooli käivitamise protsessis,  oleme kohtunud paljude inimestega, kes Narvas igapäevaselt tegutsevad ja Narva heaks töötavad. Oleme tutvustanud neile oma visiooni ja saanud häid mõtteid ning ettepanekuid kooli sisu ja õppekorralduse loomisel. Nende mõttevahetuste tulemusel oleme partneritega sõlminud hea tahte lepped.

Eesti Teaduste Akadeemia

Teaduspõhise maailmapildi kujundamisel on tähtis tõenduspõhisus. NERG teeb koostööd Eesti Teaduste Akadeemiaga.

Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere on öelnud, et kogu maailma teaduste akadeemiatel on kaks keskset ülesannet – teaduse arendamine ja riigi nõustamine teaduses kõigis sellega seonduvates aspektides. Eesti teaduste akadeemia ühendab rohkem kui 70 kogenud teadlast, keda hüütakse akadeemikuteks. Mitmed neist on maailmas oma eriala absoluutses tipus. Nende missioon on aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti huvides, panustada eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamisse ning oma töö ja tegevusega väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi. Seda tehakse lihtsat mõtet järgides: olulised on faktid, mitte paljad sõnad.

Akadeemikud peavad üliväga oluliseks, et teaduslik mõtteviis saaks omaseks juba varases nooruses. Seetõttu lööb akadeemia kaasa õpilaste, üliõpilaste ja doktorantide teadustööde konkurssides, pakub noorteadlastele koolitust, kuidas oma mõtteid täpselt ja sisukalt väljendada, ning kutsub teadushuvilisi õpilasi igal suvel osalema põnevate loengutega täidetud suvekoolis.

Tarmo Soomre: “Mitmed akadeemikud jagavad sageli oma teadmisi gümnaasiumites, kohtuvad õppuritega ja on valmis vastama kõikvõimalikele küsimustele. Tuleme meelsasti külla ka Narva kanti, et aidata Narva Eesti Riigigümnaasiumil kui Narva eestikeelsuse ja -meelsuse lipulaeval kujuneda Eesti ja eestikeelse teaduse saadikuks Narvas.”

 

Narva Eesti Selts

Narva Eesti Selts on NERGile asendamatu partner. Eesti kool Narvas on elanud üle erinevaid aegu ja siiski püsima jäänud. Kooli vilistlased ja teised kaasaelajad on koolile oma lugude ning mõtetega olulised kaasamõtlejad. Eesti kool ja kogukond on lahutamatud kaaslased ning kindlasti jätkub tihe koostöö ka edaspidi.

Narva Eesti Seltsi juhatuse liige Kairi Johannes: “Kohtumisel Narva Eesti Gümnaasiumi meeskonnaga rääkisime tulevikust ja eesootavatest arengutest. Natuke meenutasime minevikku ikka ka. Arutasime koostöövõimalusi ja kokkupuutepunkte, sest Eesti kogukonna kestmajäämine on meie kõigi südameasi. Saime kindlustunde, et tuleviku osas on meil põhjust olla igati optimistlik. Omalt poolt kinkisime tulevasele kooli raamatukogule raamatud Narva linna ning vana kooli hoone ja inimeste loost. Uus lugu on nüüd uute inimeste kirjutada.”

 

Turvalisuse tagajad

Üheskoos turvalisuse tagajatega soovime:

 • kujundada noortest inimestest vastutustundlikud, ühiskonna demokraatlikku arengut ja Eesti iseseisvust toetavad, ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid järgivad, inimõigusi ja ühiskondlikku mitmekesisust austavad kodanikud;
 • suurendada koostöös elanikkonna teadlikkust iga inimese ja ühistegevuse mõjust turvalise elukeskkonna tagamisel;
 • kujundada valmisolekut kaitsta Eesti riiki;
 • tagada siseturvalisuse valdkonna jätkusuutlikkus populariseerides noortele valdkonna õpi- ja karjäärivõimalusi;
 • teha järjepidevat ennetustööd koolikogukonnas;
 • pakkuda noortele mitmekesist, huvipõhist, praktilist ja elulist õpikogemust, suurendada valmisolekut vabatahtlikuks tegevuseks.

Meie turvalisuse tagajate partnerid on Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuur, keda esindab prefekt Tarvo Kruup; Kaitsepolitsei Virumaa jaoskond, keda esindab direktor Tarmo Tammiste; Päästeameti Ida päästekeskus, keda esindab keskuse juht Ailar Holzmann; Sisekaitseakadeemia, keda esindab rektor Kuno Tammearu ja Narva politseijaoskond, keda esindab politseijaoskonna juht Indrek Püvi.

Hea tahte leping_Turvalisuse tagajad

Kultuurivaldkond

Üheskoos piirkondlike kultuurivaldkonna eestvedajatega tahame:

 • äratada ja hoida noortes huvi ja teadlikkust kunsti- ja kultuurivaldkonna vastu, luua side muusika, kunsti ja visuaalkultuuriga ning Eesti ja maailma kultuuripärandiga; pakkuda inspireerivaid ja mitmekesiseid võimalusi kogeda, ise luua, uurida, tõlgendada muusika, kunsti ja visuaalkultuuri väljendusvahendeid;
 • siduda kunsti- ja kultuurivaldkonna õpe koolivälise elu ja kodulähedase loomekeskkonnaga;
 • anda loomemajandusalaseid teadmisi ja innustada noori loomemajanduses kaasa lööma;
 • pakkuda noortele võimalusi vabatahtlikuks tegevuseks ja kogukonnapraktikaks.

Meie kultuurivaldkonna partnerid on Ida-Viru Loomeklaster, keda esindab loomeklastri koordinaator Piia Tamm; Narva Vaba Lava, keda esindab teatrijuht Märt Meos; SA Narva Muuseum, keda esindab juhatuse liige Maria Smorževskihh-Smirnova; Narva Kunstiresidentuur, keda esindab direktor Johanna Rannula; Narva Keskraamatukogu, keda esindab direktori kohusetäitja Maritsa Ort; Narva Linnavalitsus, keda esindab linnapea Katri Raik; Integratsiooni Sihtasutus, keda esindab Narva eesti keele maja juhataja Anna Farafonova ja Narva Gate OÜ, keda esindab kontaktisik Jaanus Mikk.

Hea tahte leping_Kultuuripartnerid

Ettevõtjad

Koos ettevõtlusvaldkonna esindajatega soovime:

 • kujundada noortest inimestest ettevõtlikud, tulevikku vaatavad ja vastutustundlikud kodanikud;
 • suurendada koostöös teadlikkust Ida-Virumaa tööturu võimalustest ning selle suundumustest tuleviku vaates;
 • kujundada noortes kodanikuaktiivsust kohaliku ning laiema tasandi väljakutsete lahendamisel ja suurendada valmisolekut vabatahtlikuks tegevuseks;
 • julgustada noori saama ettevõtluse ja äritegevuse kogemust, muuhulgas õpilasfirmade kaudu;
 • pakkuda noortele mitmekesist, huvipõhist, praktilist ja elulist õpikogemust;
 • toetada noorte tunnetust, et Narva ja Ida-Viru maakond tervikuna on väärikas ja väärtuslik keskkond, ning soovi pärast õpinguid kõrgkoolis ja/või kogemuste omandamist teistes piirkondades, kodupiirkonda naasta.

Meie ettevõtlusvaldkonna partnerid on Narva linnavalitsus, keda esindab linnapea Katri Raik; Enefit Power, keda esindab juhatuse esimees Andres Vainola, Ida-Viru Investeeringute Agentuur, keda esindab juhatuse liige Teet Kuusmik; Objekt, keda esindab tegevjuht Denis Larchenko; Äkke Spordiklubi, keda esindab tegevjuht Vladimir Všivtsev; Ida-Viru Ettevõtluskeskus, keda esindab ettevõtluskonsultant Lauri Jalonen; NPM Silmet keda esindab peadirektor Raivo Vasnu; Rapid Security, keda esindab juhatuse esimees Vallo Põldma; Fortaco, keda esindab personalijuht Katrin Kampus.

Hea tahte leping_Ettevõtjad