ÕPILASVARJUNÄDAL

Me teame ja saame aru, et ükski infovoldik ega koduleht ei saa anda täiuslikult edasi kõike, mis igapäevaselt ümbritseb meie õpilasi. Uus õppekeskkond, sõbralikud ja avatud õpetajad ning hoolivad klassikaaslased on midagi enamat kui lihtsalt ilus reklaamsõnum.

25. märtsist kuni 04. aprillini toimub NERGis õpilasvarjunädal, kus põhikoolilõpetajal on võimalus üheks päevaks gümnasistile õpilasvarjuks tulla. Üheskoos käiakse tundides, tutvutakse õppekorralduse ja koolimajaga. Kõik ikka selleks, et tulevane sisseastuja saaks hea ettekujutuse õppetööst ja koolielust NERGis.

Registreerumine on avatud ajavahemikus 05. – 17. märtsini. Ole kiire, sest kohtade arv on piiratud! 

Ära unusta teavitada ka enda kooli läbi õppeinfosüsteemi eKool Narva Eesti Gümnaasiumi õpilasvarjupäeval osalemisest.