Valikkursuste nädal

20.-24. novembril toimub koolis valikkursuste nädal