G1 sisseastumise infotund

Esmaspäeval, 3. aprillil kohtusime Narva kolledži suures auditooriumis 9. klassi lõpetajatega, et tutvustada meie kooli õppesisu- ja korraldust ning anda infot  sisseastumisest.

Alustuseks jagasid tänased Narva Eesti Gümnaasiumi õpilased muljeid, mida käidi kogumas Tabasalu ja Viimis riigigümnaasiumides. Noored olid nähtuga rahul, muljet avaldas õpilastele pakutav tugi õppimisel, rikkalik valikkursuste hulk ja huvitegevuse võimalused.

Külaskäik pani noortes mõtted liikuma ja saimegi kuulda, mida oodatakse uuelt Narva Eesti Gümnaasiumilt.

NERGi juhtkond tutvustas loodava kooli alusväärtusi ning peamisi fookuseid. Lähemalt mängiti läbi õppeaasta ja ühe tüüpiline koolipäeva ülesehitus. Õpilased tundsin enam huvi valikainete ülesehituse ja korralduse ning uue mentorluse süsteemi osas.

Käimasoleva sisseastumise protsessi osas kinnitati üle, et 24. aprillil toimuvas sisseastumistestis küsitakse loogilise mõtlemise, teksti mõistmise ja üldise silmaringiga seotud küsimusi.