Sõlmisime koostööleppe jõustruktuuride esindajatega

Täna sõlmisime hea tahte ja koostöö leppe Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja Sisekaitseakameediaga.

Meie kõigi soov on üheskoos luua arengukeskkond, kus kujunevad vastutustundlikud, ühiskonna demokraatlikku arengut ja Eesti iseseisvust hoidvad, inimõigusi ja ühiskondlikku mitmekesisust austavad kodanikud.
Soovime suurendada teadlikkust iga inimese ja ühistegevuse mõjust turvalise elukeskkonna tagamisel, kujundada valmisolekut kaitsta Eesti riiki ja populariseerida noortele karjäärivõimalusi siseturvalisuse ja riigikaitse valdkonnas.
Leppisime partneritega kokku, et teeme koostööd NERGi õpilaste õpikeskkonna loomisel ja õppevõimaluste mitmekesistamisel. Partneritega koos pakume noortele valikkursuseid ja õpiprojekte, mille kaudu seostame raamatutarkuse igapäevaeluga ja teiste valdkondadega, näitame haridus- ja karjääritee võimalusi meie piirkonnas. Samuti on partnerid valmis koolitama õpetajaid.
Hea tahe on kinnitatud, mõte läks liikuma!
🌞Meie muudamegi maailma!