Inspiratsioonireis Harjumaa riigigümnaasiumitesse

24. märtsil sõitsid Narva koolide õpilased Harjumaale, et tutvuda Tabasalu ja Viimsi riigigümnaasiumitega.

Noored käisid inspireerumas ja uudistamas, kuidas uutmoodi koolid tegutsevad ning värsked õppehooned välja näevad. Kohtuti mõlema gümnaasiumi õpilaste ja meeskonnaga, kes oma kooli lugu jagasid.

Tabasalus saime muuseas teada, kuidas õpilane ise oma õpiteed kujundab, ning Viimsis keskendusime ka õpilasaktivismile ja erinevatele huviringidele.

NERGi potentsiaalsed tulevased õpilased said palju ideid ja inspiratsiooni, kuidas neidsamu või edasi arendatud plaane Narvas rakendada. Noortele meeldis, kui palju saavad õpilased ise Tabasalugümnaasiumis valikaineid valida. Viimsi gümnaasiumis meeldis noortele moodulõppe ülesehitus ning kooli küpsuseksam, mis koosneb muuhulgas ka töövarjutamisest ja vabatahtlikust tööst.