Vastuvõtt G2 ja G3 astmesse

Vastuvõtt G2 ja G3 astmesse ehk 11. ja 12. klassi

2023/2024. õppeaastal saavad NERGis õpinguid jätkata kõik gümnaasiumiõpilased, kes on alustanud õpinguid Narva linnas asuvates gümnaasiumides, mis lõpetavad tegevuse alates 1. septembrist 2023.

Eelisjärjekorras tagatakse õppekohad Narva Eesti Gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli G2 ja G3 õpilastele. Vabade kohtade alusel ja avalduste esitamise järjekorras saavad õpinguid jätkata Narva Kesklinna Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õpilased.  Õpingute jätkamiseks NERGIs tuleb esitada avaldus sisseastumine.ee keskkonnas (kuni 1.mai 2023) ja läbida tutvumisvestlus.

Teistest gümnaasiumidest võtame vastu õpilasi G2 ja G3 õppesse vabade kohtade olemasolul. Õpingute jätkamiseks NERGis tuleb esitada avaldus koos sisseastumisdokumentidega kodulehel valiku Avalduse esitamine G2/G3 õppesse alt.

Olulised kuupäevad:

 • 03. 04 – 01. 05 – õppijakoha taotluse esitamine;
 • 08. – 11. 05 – tutvumisvestlused Narva Vanalinna Riigikooli ja Narva Eesti Gümnaasiumi õpilastega;
 • 15.05 – õppekoha kinnitamine õpilase poolt;
 • 16.-18.05 – tutvumisvestlused Narva Kesklinna Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi; Narva Pähklimäe Gümnaasiumi; Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õpilastega;
 • 22. 05 – õppekoha kinnitamine õpilase poolt;
 • 22. 05 – 28.08 – sisseastumisdokumentide esitamine ja vestlused G2 ja G3 vabadele õppekohtadele;
 • 31. 08 – õppekoha kinnitamine kooli poolt

 

G2-G3 õppesse õppima asumise tingimused:

 • Narva linna gümnaasiumidest ületulevad õpilased saavad õpinguid jätkata tutvumisvestluse alusel.
 • Vabadele õppekohtadele võtame õppima õpilasi, kellel on:
  • 10. või 11. klass lõpetatud positiivsete hinnetega;
  • eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksami tulemus vähemalt 60 punkti (%) maksimaalsest eksamitulemusest;
  • motivatsioonikiri;
  • läbitud sisseastumisvestlus.

 

G2-G3 õppesse sisseastumisel teistest gümnaasiumitest esita kodulehel valiku Avalduse esitamine G2/G3 õppesse alt järgmised dokumendid:

 • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia;
 • gümnaasiumi õpinguraamat koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded;
 • väljavõte õpilasraamatust;
 • passi või ID-kaardi koopia, nende puudumisel sünnitunnistuse koopia.