Vastuvõtt G2 ja G3 astmesse

Vastuvõtt G2 ja G3 astmesse ehk 11. ja 12. klassi

G2 ja G3 õppesse võtame õpilasi vastu vabade õppekohtade olemasolul.

G2-G3 õppesse õppima asumise tingimused:

  • 10. või 11. klass lõpetatud positiivsete hinnetega;
  • eesti keel teise keelena ühtse põhikooli lõpueksami tulemus vähemalt 60 punkti (%) maksimaalsest eksamitulemusest;
  • läbitud sisseastumisvestlus, millega hinnatakse muuhulgas tulemuslikuks õppimiseks vajalikku eesti keele taset.

Õpingute jätkamiseks NERGis esitab õpilaskandidaat või piiratud õigusega õpilaskandidaadi puhul lapsevanem meiliaadressile 

  • sisseastumisavalduse;
  • põhikooli lõputunnistuse koos hinnetelehega;
  • väljavõtte õpinguraamatust.

Pärast dokumentide esitamist saadetakse õpilasele kutse vestlusele. Vestlusele tulles võtab õpilane kaasa pildiga isikut tõendava dokumendi