Valikkursused

Valikkursuste nädal I (20.11-24.11)

Kõne ja väitlus (G1-G3)

Hea väitleja on hea suhtleja, kes oskab nii kuulata kui ka oma arvamust maksma panna. Kui tahad, et Sinu arvamusel on kaalu, et Sinu mõtetega arvestatakse, õpi väitlema! 

Kursuse jooksul õpitakse ennast väljendama selgelt ja sobivalt, argumenteerima veenvalt ning kaitsma oma seisukohti, arendatakse esinemisjulgust ja kriitilist mõtlemist.

Ainekava

Õpetaja: Mari-Mall Feldschmidt

Klassiruum nr.3

Draamakursus (G1-G3)

Draamakursusel usutakse, et:   

1) oskus esineda, julgus sõna kasutada on elus üha kasvava väärtuse ja vajadusega; 

2) andekus maksab elus sageli vähe;  

3) loovus on kõigi loomuses – see üksnes avaldub erineval moel.  

Draamakursus sobib õpilasele, kes soovib saada teadmisi draamakunsti vallas, oskust laval toimuvat teadlikumalt vaadata ning oma keha ja häält enesekindlamalt kasutama õppida.  Mine tea, võib-olla saab kursusega alguse teatripisik ja soovid edaspidi näitlemisega süvitsi tegelema hakata. 

Ainekava

Õpetaja Maiu Nurka

Klassiruum nr 14A

Rahvusvaheline projektijuhtimine

Valikkursus julgustab rahvusvahelisi projekte algatama ja ellu viima. Kursuse läbimine annab teadmised projekti tsüklist ja projekti kirjutamisest, programmide rahastusvormidest ja taotlusvõimalustest ning oskuse neid teadmisi reaalses elus kasutada. 

Ainekava

Õpetaja Kätlin Jürna

Klassiruum nr.18

Stressijuhtimine (G1-G3)

Kursuse läbimisel õpid tuvastama, mõistma ja käsitlema stressi tekitavaid tegureid ning arendama oskusi, mis aitavad pingetega tõhusamalt toime tulla.

Ainekava

Õpetaja Moonika Laht

Klassiruum nr.16

Bioloogia praktikum (G1-G3)

Kui sul on huvi taimede, seente, loomade ja inimese siseehituse ja nende organismide talitluse vastu ning soovid veidi rohkem tunda ümbruskonna liike, tule julgesti avastama!  

Kursusel õpitakse eluslooduse osi ja protsesse praktiliselt tundma – laborivahendite abil ja õues. Kogetakse, kuidas bioloogia teoreetilisi tarkusi saab enamasti tundma katsete ja vaatluste abil. Üllatu ka selles, et üks inimene ei suuda kunagi kogu looduse mitmekesisust tunda. Laboritöid ja õuesõpet toetab lühike teooria, aega jäetakse iseseisvaks ja rühmatööks.

Ainekava

Õpetaja Urmas Tokko

Toimub Narva Gümnaasiumi ruumides

Avasta maailma reisides (G1-G3)

Reisi ja avasta maailma! Sellel kursusel saad külastada oma unistuste riiki ja raha koguma ei pea. Reis toimub virtuaalselt ja valmib reaalselt.    

Reisil olles tutvud riigi olulisemate paikadega ning reisid kohaliku transpordiga, ööbid erinevates kohtades ning maitsed traditsioonilisi toite. Avastamist on palju ning  kursuse lõpus saad nähtud/kogetut kaaslastega jagada.

Ainekava

Õpetaja Silja Mall

Klassiruum nr.18

Loogika (G1-G3)

Loogiline mõtlemine on matemaatika ja arvutiteaduste alustala, selle õppimine arendab analüütilist mõtlemist, mis omakorda aitab teha paremaid otsuseid nii igapäevases kui tööalases elus. See on universaalne oskus, mis on kasulik mitmes valdkonnas tegutsedes nt filosoofias, õigusteaduses, infotehnoloogias, inseneriteaduses jne. Treenides endas loogilist mõtlemist, saad tulevikus eelise paljudes ametialastes olukordades

Õpetajad Marie Tombu ja Arle-Martin Kuura

Klassiruum nr.10

Arhitektuur ja elukeskkond (G1-G3)

Arhitektuur on valdkond, mis ühendab kunsti, teaduse ja tehnika ning selle eesmärk on luua inimestele elukeskkondi, mis vastavad nende vajadustele ja soovidele. Kursusel saad algteadmised ja ülevaate arhitektuurivaldkonnast. Samuti saad arendada oma loovust, ruumilist mõtlemist ning õppida kavandama ja visualiseerima ruume, ehitisi, keskkonda laiemalt.  

Saad aru, kas arhitektuuri valdkond võiks sulle rohkem huvi pakkuda ja tulevikus selles valdkonnas edasi õppida. 

Õpetaja Margit Sibul

Klassiruum nr.19

Spordiajalugu – teooria ja praktika (G1-G3)

Kursuse jooksul saad uurida, missugused vahendid ja sportimisvõimalused olid varem, kuidas on muutunud erinevate mängude reeglid aastate jooksul, kes, kus ja millal oli konkreetsete spordialade algataja, eestvedaja, millal valitud spordiala esimest korda sai olümpiamängude koosseisu. Õpilased valmistavad ette ja esitavad grupitöid erinevate spordialade valikust, tutvustavad teistele gruppidele valitud mängu reegleid ning viivad selle läbi.

Ainekava

Õpetaja Elvira Bers

Klassiruum nr.11

Inseneeria ja tootmine (G1-G3)

Kursuse käigus saavad õpilased ülevaate tänapäevastest moodsatest
tootmisprotsessidest ja -tehnoloogiatest. Õpitakse ette valmistama digitaalseid
töötlusfaile arvjuhitavatele seadmetele, kasutama modelleerimistarkvara Fusion360 ja valmistatakse 3Dmudeleid. Valmistatakse erinevaid CNC töötlusviise kasutades erinevaid tooteid.

Tutvustav video asub siin: https://www.youtube.com/watch?v=kcConiAf7kw

Ainekava

Õpetaja Lauri Soosaar

Arvutiklass

Teekond tervishoius ja meditsiinis (G1-G3)

Kursus annab süsteemse ülevaate tervishoiust ja tervishoiusüsteemist, arusaamise tervisest, seda mõjutavatest teguritest, ka praktilised oskused esmaabi osutamisel. Lisaks tutvutakse tervishoiu eetika põhimõtetega.

Ainekava

Õpetaja Irena Bartels

Klassiruum nr.14B

Vanglateenistuse kursus (G1-G3)

See on hea võimalus lähemalt tundma õppida vanglateenistuse valdkonda. Kursuse läbimisel saad teada vangistuse ja kriminaalhoolduse eesmärke, karistuse täideviimise ja taasühiskonnastamise  olemust ja kriminaalhooldusalusega suhtlemise eripärasid, tutvud vangivalvuri peamiste tööülesannetega. Õpid tundma hädakaitse aluseid koos enesekaitsega ja saad proovida rahulikus situatsioonis erivahendite kasutamist, saad õppida olulisemaid esmaseid enesekaitsevõtteid ja saad võimaluse täita vanglateenistuse katsete normatiivid.

Ainekava

Õpetaja Kaia Kalver

Klassiruum nr.12

Valikkursuste nädal II (04.03-08.03)

Valikkursuste nädal III (03.06-07.06)

Tunniplaanijärgsed valikkursused (alates 2.perioodist)

Ettevalmistus C1 eesti keele eksamiks  (G3)

Kui tahad kindlustada oma tulevikku ja sooritada C1 keeletaseme eksam, siis sellel valikkursusel teeme nii kuulamis-, kõnelemis- kui ka kirjutamisharjutusi, mis aitavad Sul keeleeksamil end kindlalt ja ettevalmistunult tunda.

Keemiakursus ülikooli sisseastumiseks (G3)

Kursus on mõeldud keemia põhikursuse läbinutele, kellel on huvi keemia vastu või neile kes soovivad õppida edasi erialadel, millel on vajalik keemiaoskus (arstid, proviisorit, farmatseudid, geenitehnoloogid, bioloogid, toiduainete tehnoloogid…).   

Kursusel korratakse üle nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis õpitu alates keemia alustest ja lõpetades orgaanilise keemiaga. Peamiselt keskendutakse ülesannetele, mille lahendamise oskust on vaja ülikoolidesse sisseastumisel. Kursuse jooksul tuletab õpilane meelde seni õpitud teemasid ja omandab ka uusi teadmisi. 

Ainekava

Matemaatika XYZ (riigieksami kursus) (G3)

Kursuse jooksul tuletatakse meelde gümnaasiumi jooksul õpitu.

NB! Kursust pakume nii eesti, kui vene keeles

Matemaatika ABC

Kursus neile, kes vajavad tuge, et meelde tuletada või kinnistada põhikoolis õpitut.

Õpetaja: Marie Tombu

Eesti keele tasanduskursus G2/G3 õpilastele

Kursus neile, kes vajavad tuge, et meelde tuletada või kinnistada põhikoolis õpitut.

Õpetaja: Maiu Nurka

Psühholoogia alused (G2-G3)

Kursusel tutvud peamiste teemadega, mis aitavad baastasemel mõista inimpsühholoogiat. Teemadeks on peamised vaimse tervise probleemid, nende põhjused ja nendega toimetulek, aga näiteks ka taju ja mõtlemise protsessid.  

Kursus toimub üks kord nädalas, täielikult veebis (Moodle) ja asünkroonselt, st. õpilane saab ise valida, millal ta kursuse ülesandeid teeb.

Ainekava

Õpetaja: Andres Käosaar

Itaalia keele ja kultuuri algkursus I (G1-G2)

Itaalia keele algkursus koosneb kahest kursusest (algkursus I ja algkursus II), mida õpetatakse 2. ja 3.perioodil.
Kursuse eesmärgiks on edasi anda oskust ja julgust hakkama saada itaalia keele algtasemel igapäevases lihtsamas kõnes, mida toetavad põhiteadmised grammatikast ja sõnavarast.

Õpetaja: Irene Masato-Randoja

Soome keele ja kultuuri algkursus I (G2-G3)

Soome keele algkursus koosneb kahest kursusest (algkursus I ja algkursus II), mida õpetatakse 2. ja 3.perioodil.
Kursuse eesmärgiks on edasi anda oskust ja julgust hakkama saada soome keele algtasemel igapäevases lihtsamas kõnes, mida toetavad põhiteadmised grammatikast ja sõnavarast.

Õpetaja: Karin Kaup

Hispaania keele ja kultuuri algkursus (G1-G3)

Hisoaania keele ja kultuuri algkursus koosneb kahest kursusest (algkursus I ja algkursus II), mida õpetatakse 2. ja 3.perioodil.
Kursuse eesmärgiks on edasi anda oskust ja julgust hakkama saada hispaania keele algtasemel igapäevases lihtsamas kõnes, mida toetavad põhiteadmised grammatikast ja sõnavarast.

Kursus algab jaanuarikuus.

Õpetaja: Fátima Losada Sánchez

Vene kirjandus 18-20 sajandil (G1-G3)

Kursuse eesmärk on anda ülevaade 18-20.sajandi vene kirjanduse suundadest, nende eripärast ja omadustest, tutvuda vene kirjanike ja nende loominguga. Kursuse jooksul loetakse vene kirjanike teoseid ja toimub arutlemine.

Kursuse töökeeleks on vene keel.

Õpetaja: Ljudmila Tšernõševa