Valikkursused

 

Valikkursuste nädal I (20.11-24.11)

 

Kõne ja väitlus (G1-G3)

Hea väitleja on hea suhtleja, kes oskab nii kuulata kui ka oma arvamust maksma panna. Kui tahad, et Sinu arvamusel on kaalu, et Sinu mõtetega arvestatakse, õpi väitlema! 

Kursuse jooksul õpitakse ennast väljendama selgelt ja sobivalt, argumenteerima veenvalt ning kaitsma oma seisukohti, arendatakse esinemisjulgust ja kriitilist mõtlemist.

Ainekava

Õpetaja: Mari-Mall Feldschmidt

Klassiruum nr.3

Draamakursus (G1-G3)

Draamakursusel usutakse, et:   

1) oskus esineda, julgus sõna kasutada on elus üha kasvava väärtuse ja vajadusega; 

2) andekus maksab elus sageli vähe;  

3) loovus on kõigi loomuses – see üksnes avaldub erineval moel.  

Draamakursus sobib õpilasele, kes soovib saada teadmisi draamakunsti vallas, oskust laval toimuvat teadlikumalt vaadata ning oma keha ja häält enesekindlamalt kasutama õppida.  Mine tea, võib-olla saab kursusega alguse teatripisik ja soovid edaspidi näitlemisega süvitsi tegelema hakata. 

Ainekava

Õpetaja Maiu Nurka

Klassiruum nr 14A

Rahvusvaheline projektijuhtimine

Valikkursus julgustab rahvusvahelisi projekte algatama ja ellu viima. Kursuse läbimine annab teadmised projekti tsüklist ja projekti kirjutamisest, programmide rahastusvormidest ja taotlusvõimalustest ning oskuse neid teadmisi reaalses elus kasutada. 

Ainekava

Õpetaja Kätlin Jürna

Klassiruum nr.18

Stressijuhtimine (G1-G3)

Kursuse läbimisel õpid tuvastama, mõistma ja käsitlema stressi tekitavaid tegureid ning arendama oskusi, mis aitavad pingetega tõhusamalt toime tulla.

Ainekava

Õpetaja Moonika Laht

Klassiruum nr.16

Bioloogia praktikum (G1-G3)

Kui sul on huvi taimede, seente, loomade ja inimese siseehituse ja nende organismide talitluse vastu ning soovid veidi rohkem tunda ümbruskonna liike, tule julgesti avastama!  

Kursusel õpitakse eluslooduse osi ja protsesse praktiliselt tundma – laborivahendite abil ja õues. Kogetakse, kuidas bioloogia teoreetilisi tarkusi saab enamasti tundma katsete ja vaatluste abil. Üllatu ka selles, et üks inimene ei suuda kunagi kogu looduse mitmekesisust tunda. Laboritöid ja õuesõpet toetab lühike teooria, aega jäetakse iseseisvaks ja rühmatööks.

Ainekava

Õpetaja Urmas Tokko

Toimub Narva Gümnaasiumi ruumides

Avasta maailma reisides (G1-G3)

Reisi ja avasta maailma! Sellel kursusel saad külastada oma unistuste riiki ja raha koguma ei pea. Reis toimub virtuaalselt ja valmib reaalselt.    

Reisil olles tutvud riigi olulisemate paikadega ning reisid kohaliku transpordiga, ööbid erinevates kohtades ning maitsed traditsioonilisi toite. Avastamist on palju ning  kursuse lõpus saad nähtud/kogetut kaaslastega jagada.

Ainekava

Õpetaja Silja Mall

Klassiruum nr.18

Loogika (G1-G3)

Loogiline mõtlemine on matemaatika ja arvutiteaduste alustala, selle õppimine arendab analüütilist mõtlemist, mis omakorda aitab teha paremaid otsuseid nii igapäevases kui tööalases elus. See on universaalne oskus, mis on kasulik mitmes valdkonnas tegutsedes nt filosoofias, õigusteaduses, infotehnoloogias, inseneriteaduses jne. Treenides endas loogilist mõtlemist, saad tulevikus eelise paljudes ametialastes olukordades

Õpetajad Marie Tombu ja Arle-Martin Kuura

Klassiruum nr.10

Arhitektuur ja elukeskkond (G1-G3)

Arhitektuur on valdkond, mis ühendab kunsti, teaduse ja tehnika ning selle eesmärk on luua inimestele elukeskkondi, mis vastavad nende vajadustele ja soovidele. Kursusel saad algteadmised ja ülevaate arhitektuurivaldkonnast. Samuti saad arendada oma loovust, ruumilist mõtlemist ning õppida kavandama ja visualiseerima ruume, ehitisi, keskkonda laiemalt.  

Saad aru, kas arhitektuuri valdkond võiks sulle rohkem huvi pakkuda ja tulevikus selles valdkonnas edasi õppida. 

Õpetaja Margit Sibul

Klassiruum nr.19

Spordiajalugu – teooria ja praktika (G1-G3)

Kursuse jooksul saad uurida, missugused vahendid ja sportimisvõimalused olid varem, kuidas on muutunud erinevate mängude reeglid aastate jooksul, kes, kus ja millal oli konkreetsete spordialade algataja, eestvedaja, millal valitud spordiala esimest korda sai olümpiamängude koosseisu. Õpilased valmistavad ette ja esitavad grupitöid erinevate spordialade valikust, tutvustavad teistele gruppidele valitud mängu reegleid ning viivad selle läbi.

Ainekava

Õpetaja Elvira Bers

Klassiruum nr.11

Inseneeria ja tootmine (G1-G3)

Kursuse käigus saavad õpilased ülevaate tänapäevastest moodsatest
tootmisprotsessidest ja -tehnoloogiatest. Õpitakse ette valmistama digitaalseid
töötlusfaile arvjuhitavatele seadmetele, kasutama modelleerimistarkvara Fusion360 ja valmistatakse 3Dmudeleid. Valmistatakse erinevaid CNC töötlusviise kasutades erinevaid tooteid.

Tutvustav video asub siin: https://www.youtube.com/watch?v=kcConiAf7kw

Ainekava

Õpetaja Lauri Soosaar

Arvutiklass

Teekond tervishoius ja meditsiinis (G1-G3)

Kursus annab süsteemse ülevaate tervishoiust ja tervishoiusüsteemist, arusaamise tervisest, seda mõjutavatest teguritest, ka praktilised oskused esmaabi osutamisel. Lisaks tutvutakse tervishoiu eetika põhimõtetega.

Ainekava

Õpetaja Irena Bartels

Klassiruum nr.14B

Vanglateenistuse kursus (G1-G3)

See on hea võimalus lähemalt tundma õppida vanglateenistuse valdkonda. Kursuse läbimisel saad teada vangistuse ja kriminaalhoolduse eesmärke, karistuse täideviimise ja taasühiskonnastamise  olemust ja kriminaalhooldusalusega suhtlemise eripärasid, tutvud vangivalvuri peamiste tööülesannetega. Õpid tundma hädakaitse aluseid koos enesekaitsega ja saad proovida rahulikus situatsioonis erivahendite kasutamist, saad õppida olulisemaid esmaseid enesekaitsevõtteid ja saad võimaluse täita vanglateenistuse katsete normatiivid.

Ainekava

Õpetaja Kaia Kalver

Klassiruum nr.12

Valikkursuste nädal II (04.03-08.03)

 

Eesti film

Kursusel vaatame 21. sajandi eesti filme ja keskendume eeskätt erinevatele žanritele selles valikus, analüüsime neid filmikeelele omaseid võtteid kasutades ning proovime ka ise filmiloomet.

Kursus sobib õpilasele, kes soovib/tahab

– saada tuttavaks 21. sajandi eesti filmikunstiga erinevate filmižanrite lõikes (nt dokumentaalfilm Ott Tänakust, võõrkeelse filmi Oscarile nomineeritud “Mandariinid”, kirjandusteosel põhinev ekraniseering “Seltsimees laps” jm);

– omandada oskusi filmi detailsemaks analüüsimiseks;

– tundma õppida lähemalt eesti tuntud filmitegijate koosseisu;

– end proovile panna katsetuslikus lühifilmiloomes.

Õpetaja Maiu Nurka

Kursusepass

Euroopa algab siit

Euroopa Liit ei ole ammu enam pelgalt majandusühendus, vaid väärtuspõhine Euroopa riikide koostööliit, kus püüeldakse üleüldise rahu ja heaolu poole. Euroopa Liidus on eeskätt just noortele inimestele palju võimalusi õppimiseks, tööks, hobidega tegelemiseks, aga ka sõprusringkonna laiendamiseks. Euroopa Liit saab alguse sõna otseses mõttes Narvast – kes siis veel võiks kõiki neid suurepäraseid võimalusi ära kasutada kui mitte Narva noored. Kursusel saamegi Euroopa Liiduga lähemalt tuttavaks ning kursuse lõpus on kindlasti kõigil osalejatel mõni väärt mõte, kuidas enda elu Euroopa Liidu võimaluste abil rikkamaks ja huvitavamaks teha. Rohkem infot kursuse kohta vaata kursusepassist.

Õpetaja Kersti Kivirüüt

Kursusepass

Füüsika +

Kursus on suunatud õpilastele, kes on huvitatud füüsikateemadega põhjalikumalt tutvumisest, kes soovivad süvendada oma teadmisi gümnaasiumi füüsika õppekava raames ning neile, kes plaanivad jätkata haridusteed tehnikaerialal.

Õpetaja Natalja Kurling

Kursusepass

IT tarkus õppetöös

Kursuse jooksul arendatakse digitaalsete töövahendite kasutamise oskust, mis on vajalikud efektiivseks õppetööks. Programmi kuuluvad Microsoft Office’i baasprogrammide – Word, Excel ja PowerPoint – kasutamise õppimine, Stuudiumi platvormi kasutuselevõtt õppetöö haldamiseks ning tehisintellektiga töötamise päringute loomise oskuste arendamine.

Kursusepass

Õpetaja Ivan Strikkojev

Koduapteek ja esmaabi

Kursus annab ülevaate farmakoloogia-alastest põhimõistetest, enamkasutatavatest käsimüügiravimitest ja toidulisanditest ja ravimite manustamisviisidest.
Kujundab valmisoleku eelarstliku abi osutamiseks. Kuruse läbimisel oskad muuhulgas komplekteerida koduapteeki, tead ravimite manustamise viise, tunned mitmete haiguste ennetuse ja ravi põhimõtteid, tead esmaabi andmise põühimõtteid ja oskad anda esmaabi erinevate haigusseisundite korral.

Tallina Tervishoiukõrgkool., õp. Helve Kirm, õp. Argo Soolep

Kursusepass

Master Chef

Kursus on õpilastele, kes on huvitatud toitude valmistamisest ning kes tahavad teada, miks ja kuidas erinevad protsessid mõjutavad võimalikku lõpptulemust. Valmistatakse retsepti järgides roogi erinevatest toiduainetest ja uuritakse, missugused keemilised reaktsioonid seejuures toimuvad. Ühiselt kaetakse laud ja degusteeritakse valmistatud roogasid.

Õpetaja Larissa Žarkova

Kursusepass

Mehhatroonika

Mehhatroonika ühendab mehaanika, elektroonika, arvutiteaduse ja juhtimissüsteemide aspekte. Mehhatroonika spetsialistide nõudlus on suur erinevates tööstusharudes, sealhulgas autotööstuses, meditsiinis, tarbekaupade tootmises ja robootikas. Mehhatroonika õppimine annab mitmekülgsed teadmised ja oskused, mis avavad uksed erinevatele karjäärivõimalustele. Sa võid leida tööd insenerina, robootika spetsialistina, automaatikainsenerina või tehnoloogiaarenduse valdkonnas. Kursuse eesmärgiks on pakkuda arusaamist mehhatroonikast, kui inseneeriavaldkonna alast, mis interdistsiplinaarsena seob mitmeid oskuseid
nagu elektroonika, programmeerimine, üldised
digipädevused jpm. Läbiv õppemetoodika on praktiline probleemlahendusele orienteeritud õpe, mille käigus saavutab õpilane vajaminevad esmataseme oskused programmerimises ning algteadmised elektroonikast ja tänapäevase tehnoloogia võimalustest.

Õpetaja Rasmus Kits

Kursusepass

Minu heaolu kunsti kaudu- loovus ja improteater

Kursuse esmane eesmärk on näidata, kuidas kunst, aga laiemalt loovus toetab vaimset tervist ja võimaldab heaolu. Kursuse käigus saab teada, kuidas ennetada ja märgata vaimse tervisega seotud muresid, kuidas toetada ennast ja kaaslasi. Õpitakse hoidma vaimset hügieeni – oskus vabaneda meid koormavast või häirivast. Kursuse sisu jaguneb kolmeks valdkonnaks: muusika, improteater, kunst.

Õpetaja Heili Vaus-Tamm

Kursusepass

Rahatarkus

Tere tulemast põnevale teekonnale, kus saad avastada rahamaailma saladusi ja kujundada oma tulevikku mänguliselt ja teadlikult! Kursuse käigus saad teada, mis roll on rahal sinu elus ning omandada oskusi, mis aitavad sul majanduslikult edukalt hakkama saada.
Unusta igavad rahandustunnid – kursus on eluline, interaktiivne ja täis praktilisi näiteid.
Õpid tundma põhitõdesid investeerimisest, säästmisest ja eelarvestamisest. Saad teadmised, mis aitavad sul luua tugevat alust oma majanduslikule tulevikule. Saad teada, kuidas luua eelarvet, kuidas teha informeeritud otsuseid igapäevastes rahaküsimustes. Õpid, kuidas hoida oma emotsioonid rahaküsimustes tasakaalus ja teha ratsionaalseid otsuseid. Ära jäta seda võimalust kasutamata – sinu tulevik võib olla palju helgem, kui oskad targalt rahaga ümber käia!

Õpetaja Kätlin Jürna

Kursusepass

Siseturvalisus läbi meie silmade

Kursuse käigus saab hea ülevaate siseturvalisuse kolme ametkonna tööst ning õpitakse tundma ametkondade erinevate ülesannete-ja tööliinidega. Kursust viib läbi Politsei-ja Piirivalveamet, Häirekeskus ning Päästeamet. Kursuse käigus antakse õpilastele läbi karjääritundide teadlikkus võimalusest panustada siseturvalisuse loomisesse. Praktiliste tundide ja tegevuste käigus kinnistatakse teoorias õpitut.

Kursust viib läbi Politsei-ja Piirivalveamet, Häirekeskus ning Päästeamet.

Kursusepass

 

Sissejuhatus filosoofiasse

Kursuse tuumaks on mõtlemisoskuste arendamine ning arusaamise kujundamine filosoofia ainevaldkonna loomusest ning rakendustest. Sissejuhatava filosoofia kursuse eesmärk on anda esmane ülevaade filosoofia ainevaldkonnast ja sellele iseloomulikust käsitluslaadist, tutvuda filosoofiale iseloomuliku keelega, õppida tundma vajalikku terminoloogiat ning harjutada selle kasutamist.

Õpetaja Uta Kroon-Assafrei

Kursusepass

Suhtlemisoskuste arendamine

Avasta Suhtlusmaailma Mängleva Kursusega! 

Olete oodatud kursusele, kus suhtlemisoskuste saladused avanevad läbi lõbusate praktiliste harjutuste, paaris- ja rühmatööde, ning eluliste rollimängude!

Õpetaja Moonika Laht

Kursusepass

Taastusravi ja füsioteraapia

Kursus annab ülevaate taastusravi ja füsioteraapia töökorraldusest haiglas; meeskonnatööst (kirjeldades taastusravispetsialistide tööd ja nende eripära); näidustustest (milliste tervislike seiundite korral taastusravivaldkonnast kasu on); erinevatest teraapialiikidest; kasutatavust haiglavälises keskkonnas; praktilisi taastusravialaseid soovitusi/tegevusi erinevate haigusseisundite korral.

Õppetööd viib läbi Ida-Viru Keskhaigla

Kursusepass

Usundite geograafia

Kursuse käigus õpid tundma maailma kõige levinumaid usundeid: kristlus, judaism, islam, hinduism, budism, konfutsianism, taoism ja šintoism. Lisaks on programmis Egiptuse, Kreeka ja Rooma usundid, millega tutvumine on oluliseks sillaks mineviku ja kaasaja praktikate vahel.

Õpetaja Silja Mall

Kursusepass

Ettevalmistus eesti keele riigieksamiks G3

Kursus on hea võimalus valmistuda eesti keele riigieksamiks. Kursuse jooksul saab täiendada eksamiks vajaminevaid keeleoskusi, sealhulgas arutleva kirjandi kirjutamist ja erinevatest lugemistekstidest arusaamist ning tekstipõhistele küsimustele vastamist.

Õpetajad Marie Udam ja Mari-Mall Feldschmidt

Kursusepass

Kognitiivne psühholoogia

Kursuse eesmärgiks on näidata, kuidas me näeme ümbritsevat maailma, kuidas me mõtleme, mida me tähele paneme, mida mäletame ja kuidas infot omandame. Saadud teadmisi seostame ka efektiivse õppimisega.

Õpetaja Marie Tombu

Kursusepass

Enesejuhtimine

Kursust viib läbi Tartu Ülikool, õppejõud Juko-Mart Kõlar.

Kursus toimub Tartu Ülikooli Narva kolledži ruumides.

Kursusepass

Mäng ja loovus inimese elus

Kursust viib läbi Tartu Ülikool. Õppejõud Pille Murrik, Katrin Saluvee, Katrin Helendi.

Kursus toimub Tartu Ülikooli Narva kolledži ruumides.

Kursusepass

Narva giidikursus

Kursust viib läbi Tartu Ülikool, õppejõud Katri Raik.

Kursus toimub Tartu Ülikooli Narva kolledži ruumides.

Kursusepass

NARGi poolt pakutavad valikained

Kursuste sisuga saab lähemalt tutvuda SIIN

 

  1. 20.sajandi antiutoopiad (õppekeel- vene keel)- õpetaja õp. Ljudmila Skokova
  2. Esimesed sammud tööturul-  õp. Kadri Rattasepp
  3. Matemaatika arvutis- õp. Tatjana Tambotseva
  4. Terves kehas terve vaim- õp. Natalja Latina, õp. Renna Nõmmiste

Valikkursuste nädal III (03.06-07.06)

 

Digiajastu ettevõtlus

Ainekursuse eesmärgiks on tutvustada ettevõtlusalaseid teemasid, mis annavad esmast arusaama majanduskeskkonnast, selle toimimisest ning sellest, kuidas kujuneb ettevõtja teekond idee loomisest kuni ettevõtte likvideerimiseni.
Kursus annab nii teoreetilist kui praktilist arusaama ettevõtlusest ja selle rollist ühiskonnas, sh majanduskeskkonna ja -poliitika kujundamise kontekstides.
Ainekursuse üks läbivatest teemadest on tehnoloogiaarengu mõju majandusharudele ja ettevõtlusprotsessidele.

Õpetaja Denis Larchenko

Kursusepass

Haamri võim: Kohtusüsteemi teooria ja praktika

Valikkursuse eesmärk on tutvustada õpilastele õiguse rakendamisega seotud asutuste tööd ja võimaldada õpilastel panna ennast kohtusimulatsiooni teel proovile õiguse kohaldamises. Kursuse raames külastavad õpilased erinevaid õigusasutusi ja tutvuvad vahetult nende tööga. Kursus kulmineerub kohtusimulatsiooniga, mille raames saavad õpilased kohtumenetluse osalisteks ja lahendavad elulistel asjaoludel põhinevat kaasust.

Õpetaja Eva Lennuk

Kursusepass

Liikumise ja seikluskasvatuse alused

Tutvustada aktiivseid vaba aja veetmise võimalusi Narva piirkonnas. Anda ülevaade laskmise, jooga, discgolfi, matkamise, jooksmise, maastikurattasõidu ning esmaabi teoreetilistest ja praktilistest põhitõdedest/oskustest. Tutvustada matkavarustust, matka planeerimist, ettevalmistamist ja ohutut läbimist ning läbida ühepäevane 20 kilomeetri pikkuseline matk.

Õpetajad Elvira Bers ja Vladimir Všivtsev

Kursusepass

Ringmajandus ja materjalitehnoloogia

Kas soovid mõista, kuidas üleminek ringmajandusele muudab meie tulevikku? Meie kursusel avame uksed säästvale tulevikule, uurides ringmajanduse põhimõisteid ja erinevusi lineaarse majandusmudeliga.
Lisaks tutvustame erinevaid materjale ning õpetame, kuidas neid jätkusuutlikult ringlusse võtta. Ühine meiega ja saa osa teekonnast, mis muudab maailma paremaks läbi säästva ringlusmajanduse!

Kursus viiakse läbi TalTech’i ja Eesti Energia koostöös.

Kursusepass

Rännates soomeugrilase maailmas

Kursusel rändame soomeugrilaste kunsti, keele, kirjanduse, muusika ja müstilise maailmataju radadel. Eesmärk ei ole keskenduda pelgalt teooriale, vaid ise rännata, avastada, kogeda, tehes lõket, lauldes regivärsilist rahvalaulu, reisides Ida-Virumaa pühapaikades, maitstes soomeugri rahvaste roogasid. Kursuse lõpuks mõistab õpilane, kuidas soomeugrilase maailmakäsitlus mõjutab jätkuvalt tänapäeva inimese.

Õpetajad Margit Sibul ja Marie Udam

Kursusepass

See imeliselt kirju Aafrika

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade Sahara-aluse Aafrika kultuurilisest mitmekesisusest ning käsitleda ülevaatlikult Aafrika riikide siseriiklikke globaalseid väljakutseid nüüdisajal.

Õpetaja Silja Mall

Kursusepass

„Cogito, ergo sum“. Tänapäeva filosoofia kujunemislugu

Kursuses kajastatakse tänapäevase filosoofilise mõtte kujunemist alates hiliskeskajast kuni XIX sajandini nii Euroopa kultuuriruumis kui ka Lähis-ja Kaug-idas. Räägime olulisematest filosoofidest ja ideedest, arutame mateeria ja idee suhetest, uurime filosoofilise mõtte eraldumist teoloogilisest mõttest ning õpime pidama temaatilisi dispuute.

Õpetaja Uta Kroon-Assafrei

Kursusepass

Tunniplaanijärgsed valikkursused (alates 2.perioodist)

 

Ettevalmistus C1 eesti keele eksamiks  (G3)

Kui tahad kindlustada oma tulevikku ja sooritada C1 keeletaseme eksam, siis sellel valikkursusel teeme nii kuulamis-, kõnelemis- kui ka kirjutamisharjutusi, mis aitavad Sul keeleeksamil end kindlalt ja ettevalmistunult tunda.

Keemiakursus ülikooli sisseastumiseks (G3)

Kursus on mõeldud keemia põhikursuse läbinutele, kellel on huvi keemia vastu või neile kes soovivad õppida edasi erialadel, millel on vajalik keemiaoskus (arstid, proviisorit, farmatseudid, geenitehnoloogid, bioloogid, toiduainete tehnoloogid…).   

Kursusel korratakse üle nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis õpitu alates keemia alustest ja lõpetades orgaanilise keemiaga. Peamiselt keskendutakse ülesannetele, mille lahendamise oskust on vaja ülikoolidesse sisseastumisel. Kursuse jooksul tuletab õpilane meelde seni õpitud teemasid ja omandab ka uusi teadmisi. 

Ainekava

Matemaatika XYZ (riigieksami kursus) (G3)

Kursuse jooksul tuletatakse meelde gümnaasiumi jooksul õpitu.

NB! Kursust pakume nii eesti, kui vene keeles

Matemaatika ABC

Kursus neile, kes vajavad tuge, et meelde tuletada või kinnistada põhikoolis õpitut.

Õpetaja: Marie Tombu

Eesti keele tasanduskursus G2/G3 õpilastele

Kursus neile, kes vajavad tuge, et meelde tuletada või kinnistada põhikoolis õpitut.

Õpetaja: Maiu Nurka

Psühholoogia alused (G2-G3)

Kursusel tutvud peamiste teemadega, mis aitavad baastasemel mõista inimpsühholoogiat. Teemadeks on peamised vaimse tervise probleemid, nende põhjused ja nendega toimetulek, aga näiteks ka taju ja mõtlemise protsessid.  

Kursus toimub üks kord nädalas, täielikult veebis (Moodle) ja asünkroonselt, st. õpilane saab ise valida, millal ta kursuse ülesandeid teeb.

Ainekava

Õpetaja: Andres Käosaar

Itaalia keele ja kultuuri algkursus I (G1-G2)

Itaalia keele algkursus koosneb kahest kursusest (algkursus I ja algkursus II), mida õpetatakse 2. ja 3.perioodil.
Kursuse eesmärgiks on edasi anda oskust ja julgust hakkama saada itaalia keele algtasemel igapäevases lihtsamas kõnes, mida toetavad põhiteadmised grammatikast ja sõnavarast.

Õpetaja: Irene Masato-Randoja

Soome keele ja kultuuri algkursus I (G2-G3)

Soome keele algkursus koosneb kahest kursusest (algkursus I ja algkursus II), mida õpetatakse 2. ja 3.perioodil.
Kursuse eesmärgiks on edasi anda oskust ja julgust hakkama saada soome keele algtasemel igapäevases lihtsamas kõnes, mida toetavad põhiteadmised grammatikast ja sõnavarast.

Õpetaja: Karin Kaup

Hispaania keele ja kultuuri algkursus (G1-G3)

Hisoaania keele ja kultuuri algkursus koosneb kahest kursusest (algkursus I ja algkursus II), mida õpetatakse 2. ja 3.perioodil.
Kursuse eesmärgiks on edasi anda oskust ja julgust hakkama saada hispaania keele algtasemel igapäevases lihtsamas kõnes, mida toetavad põhiteadmised grammatikast ja sõnavarast.

Kursus algab jaanuarikuus.

Õpetaja: Fátima Losada Sánchez

Vene kirjandus 18-20 sajandil (G1-G3)

Kursuse eesmärk on anda ülevaade 18-20.sajandi vene kirjanduse suundadest, nende eripärast ja omadustest, tutvuda vene kirjanike ja nende loominguga. Kursuse jooksul loetakse vene kirjanike teoseid ja toimub arutlemine.

Kursuse töökeeleks on vene keel.

Õpetaja: Ljudmila Tšernõševa

Koolivälised valikkursused

Tartu Ülikooli teaduskool

PÖFFi Filmikool

TalTech valikained

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia

Tartu Kunstikool

PS! Õpilasel on kooliväliste tasuliste kursuste (teaduskoolid ning ülikoolide poolt pakutavad ainealased kursused) korral võimalik taotleda koolipoolset kulude kompenseerimist. Kool tagab igale õpilasele ühe kursuse kompenseerimise õppeaastas kuni 40€ väärtuses (VÕTA kord).