Vastuvõtt G1 astmesse

Vastuvõtt G1 astmesse ehk 10. klassi

2024. aastal korraldavad esmakordselt seitse Virumaa gümnaasiumi ühised katsed 10. klassi (G1) sisseastujatele. Ühiskatsetega saavad sisseastujad kandideerida lisaks Narva Eesti Gümnaasiumile ka Narva Gümnaasiumisse, Sillamäe Gümnaasiumisse, Jõhvi Gümnaasiumisse, Kohtla-Järve Gümnaasiumisse, Kiviõli 1. Keskkooli ja Rakvere Riigigümnaasiumisse.

2024/2025. õppeaastaks võtame G1 astmesse vastu 80 õpilast.

Ootame õppima kõiki, kes soovivad omandada keskhariduse eesti keeles ja kindlustada seeläbi rohkemad haridus- ja tööalased valikud tulevikus.

G1 õppesse astumise tingimused on:

 • positiivsed hinded põhikooli klassitunnistusel;
 • vähemalt rahuldavatele tulemustele sooritatud ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamid;
 • eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksami tulemus vähemalt 60 punkti (%) maksimaalsest eksamitulemusest;
 • sisseastumistesti ja vestluse sooritamine.

Vastuvõtu ajakava:

 • 11.03 – 7.04 2024 – sisseastumise avalduste vastuvõtt www.sisseastumine.ee
 • 20.04.2024 – sisseastumistesti sooritamine
 • 22.04 – 13.05. 2024 – sisseastumisvestlused esimese eelistuse koolides
 • alates 13.05.2024 – sisseastumisvestlused teise ja kolmanda eelistuse koolides
 • hiljemalt 28.05.2024 – sisseastumisvestluste ja koondtulemuste avalikustamine õpilaskandidaadile, õpilasele õppekoha pakkumine
 • hiljemalt 31.05.2024 – õppekoha vastuvõtmine ja kinnitamine õpilase poolt
 • hiljemalt 28.06.2024 – sisseastumisdokumentide esitamine www.sisseastumine.ee
 • 1.07.2024 – kooli poolne  kinnitus õpilase vastuvõtmise osas