Vastuvõtt G1 astmesse

Vastuvõtt G1 astmesse ehk 10. klassi

2023/2024. õppeaastal võtame G1 astmesse vastu 80 õpilast.

Ootame õppima kõiki, kes soovivad omandada keskhariduse eesti keeles ja kindlustada seeläbi rohkemad haridus- ja tööalased valikud tulevikus.

 

G1 õppesse astumise tingimused on:

  • positiivsed hinded põhikooli klassi- ja lõputunnistusel;
  • eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksami tulemus vähemalt 60 punkti (%) maksimaalsest eksamitulemusest;
  • sisseastumistesti ja vestluse sooritamine.

 

G1 õppesse täiendava vastuvõtu perioodil (22.05-02.06) kandideerimiseks täida avaldus ja esita järgmised dokumendid siin:

  • 9.klassi hinnetelehe koopia;
  • passi või ID-kaardi, nende puudumisel sünnitunnistuse koopia;
  • motivatsioonikirja, milles kandidaat analüüsib ennast inimese ja õppijana ning toob välja enda isiklikud eesmärgid. Motivatsioonikirja põhja saad alla laadida siit