Vastuvõtukord

Narva Eesti Riigigümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord