Vastuvõtukord

Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord