Õpilased tegelesid ühe valikkursusega süvitsi terve nädala jooksul

20.-24. novembril toimus NEGi esimene valikkursuste nädal, kus õpilased said valida 16 erineva valikkursuse seast.

20.-24. novembril toimus esimene valikkursuste nädal. Õpilased said valida kooli pakutavate valikkursuste seast või võtta kursuse väljastpoolt. Terve nädala jooksul tegeleti süvitsi enda valitud kursusega.

Kooli poolt oli valikus arhitektuur, avasta maailma reisides, draamakursus, inseneeria ja tootmine, kõne ja väitlus, loogika, rahvusvaheline projektijuhtimine, spordiajalugu – teooria ja praktika, stressijuhtimine, teekond tervishoius ja meditsiinis, vanglateenistuse kursus ja bioloogia praktikum.

Vanglateenistuse kursus viis läbi meie partner Viru Vangla eesotsas Kaia Talveriga. Nädalaga läbi viidud vanglateenistuse kursus oli põnev ja huvitav õpilastele ja uus väljakutse ka mulle. “Võin öelda, et õppisid kõik osapooled, ka mina ise,” ütleb Kaia. Õpilased said hea ülevaate vanglateenistusest tööandjana kui ka vanglas tehtavast sisulisest tööst, kus kõikide tegevuste peamine eesmärk on suunata inimene tagasi õigusekuulekale teele. Õpilaste tagasiside oli igati positiivne ja nad jäid kursusega rahule, mis on töö parim tasu.

Inseneeria ja tootmise kursuse viis läbi külalisõpetaja Lauri Soosaar. Valikkursuse raames tutvuti 3D modelleerimisegag Fusion360 programmis ja kasutati mobiilse töökoja Snapmaker CNC seadmeid lasertöötluseks ja 3D printimiseks. Programm lõppes HANZA Cluster Baltics Narva tehase külastusega. President Hr. Alar Karis isiklikult käis ka inseneeriaõpilaste tegevusega tutvumas.

Järgmine valikkursuste nädal toimub juba 4.-8. märtsil.