G2/G3 õpingute jätkamine Narva Eesti Riigigümnaasiumis

3.04-01.05 toimub avalduste esitamine õpingute jätkamiseks G2 ja G3 õppes

2023/2024 .õppeaastal saavad kõik Narva linna praegused gümnaasiumiõpilased jätkata õpinguid NERGI G2 ja G3 õppes.

G2-G3 õppesse õppima asumise tingimused:

  1. 10. või 11.klass lõpetatud positiivsete hinnetega:
  2. vene õppekeelega põhikooli lõpetajal eesti keel teise keelena lõpueksami tulemus vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest;
  3. läbitud sisseastumisvestlus.

G2-G3 õppesse sisseastumiseks esita avaldus ja nõutud dokumendid sisseastumine.ee keskkonnas hiljemalt 1.maiks 2023.