I advendi tähistamine koolimajas

4. detsembril avame ühiselt jõuluaja. Koolimajja tuuakse kuusk, mida saab ühiselt kaunistada.