Uue koolimaja avatseremoonia

Marko Mumm, Anastassia Volkova

Narva linnas aadressil Hariduse 3 vastavatud koolimaja on olemuselt eestikeelne hariduslinnak, millesse kuuluvad eesti õppekeelega põhikool ja keelekümbluspõhikool ning lisaks sellele eestikeelset õpet pakkuv gümnaasium.