Narva raekojas allkirjastati ettevõtlusvaldkonna koostööleping

NERG koos ettevõtluspartneritega kujundab oma õpilastest ettevõtlikud, tulevikku vaatavad ja vastutustundlikud kodanikud ning sõlmib selle kinnitamiseks koostööleppe.

Koostöös partneritega soovime suurendada teadlikkust Ida-Virumaa tööturu võimalustest ning selle suundumustest tuleviku vaates; kujundada noortes kodanikuaktiivsust kohaliku ning laiema tasandi väljakutsete lahendamisel ja valmisolekut vabatahtlikuks tegevuseks. 

 Partnerite ja kooli vahel sõlmitav lepingu kinnitab, et ühiselt tehakse omavahelist koostööd Narva Eesti Riigigümnaasiumi õpilaste õpikeskkonna loomisel ja õppevõimaluste mitmekesistamisel.  

 Narva Eesti Riigigümnaasiumi direktori Irene Käosaare kommentaar: “Me elame kõik Narvas ja meie õpilased on tulevase Narva loojad ja ülesehitajad. Ainult koostöös partneritega saame luua mitmekesise õpi- ja arengukeskkonna ning viia õppimise ka väljaspoole kooliruume”. 

 Narva Eesti Riigigümnaasium on kogukonnakool, seetõttu on varasemalt juba sõlmitud sarnane koostööleping kultuurivaldkonna partneritega ning allkirjastatakse eraldi leping ka jõustruktuuride esindajatega.