NERGi esimesed talgud möödusid töiselt

Talgupäeval koristati koolimaja ümbrust Narva vanalinna aladel.

6. mail toimusid ühised koristustalgud, et koolimaja ümbrus enne suve tulekut puhtaks teha. Üritusest võtsid osa G1 ja G2 õpilased koos mentoritega.
G1 puhastas ühiselt Skatepargi ja selle ümbrust ning G2 noored koristasid Kuningamäge, mis asub täpselt koolimaja vastas. Talgutööde käigus koristati ala prügist ning riisuti lehed ja koristati suuremad oksad.
Nüüd on ühise pingutuse tulemusenakooliümbrus senisest veelgi puhtam. Aitäh talgulistele! 🫶