Sisseastumise esialgsed tulemused on selgunud

Kevadisel koolivaheajal toimus ühine sisseastumistest koos Narva Gümnaasiumiga, millele järgnesid sisseastumisvestlused G1 õppesse.

Kokku esitati NERGi kandideerimiseks 154 avaldust, kellest nii sisseastumistestil kui ka -vestlusel käis 97 põhikooli lõpetajat.

Sisseastumistestil olid erinevad loogilist mõtlemist, teksti mõistmist ning analüüsioskust nõudvad ülesanded. Samuti olid silmaringi küsimused Eesti ühiskonnas toimumise kohta. Masinhinnatava testi keele valisid õpilased ise, testi sooritamiseks oli aega 60 minutit ning maksimaalselt oli võimalik saada 100 punkti.

Sisseastumisvestlustel paluti esmaslt end tutvustada, uuriti õpilastelt nende tuleviku ning karjääriplaanide kohta.  Õpilased analüüsisid end kui õppijat ning vastasid küsimustele eesti kultuuri ja ühiskonna kohta. Lisaks oli õpilastel võimalus ka tulevase kooliperega tutvuda ning küsida neilt küsimusi. Õpetajad leidsid, et silmast-silma vestlused enne gümnaasiumi õpinguid on hea võimalus saada tundma õpilaste ootusi ja eripärasid, et siis arvestada nendega õppe kavandamisel.

Sisseastumistesti ja -vestluse tulemuste põhjal moodustus õpilaskandidaatidest pingerida, kellest 80 esimest on nüüdseks saanud ka kutse asuda õppima Narva Eesti Riigigümnaasiumisse. Õpilaskandidaat kinntab õppekoha vastuvõtmise hiljemalt 12. maiks. Õpilased, kes on ootenimekirjas, saavad õppekoha, kui pingereas eespool olev kandidaat loobub õppekohast.

Soovime kõigile põhikoolilõpetajatele edukat eksamiperioodi ja ilusat kevadet!